Monthly Archives: mars 2019

Hvor mange flasker er det plass til i vinskapet?

Ulike flaskeformer og -typer kan påvirke den totale flaskekapasiteten i et vinskap. Her kan du lese mer om de ulike flaskeformene og tips til bedre utnyttelse av vinskapet. Alle våre vinskap har en angitt flaskekapasitet som gir en indikasjon på hvor mange flasker det er plass til. Denne angitte flaskekapasiteten er ved maksimal utnyttelse av […]